vải kate mdc các màu
Gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn cần
(+84) 988 579 550;0913603244
vuvandangphuongnam@yahoo.com.vn

Dịch vụ

Sản phẩm nổi bật

Chi tiết - Hình ảnh

  • vải kate mdc các màu
  • Mã sản phẩm:
  • Giá bán: 34.000 VNĐ

vải kate mdc. tc45/136*72 khổ thành phẩm 1m48

màu trắng 29.500 đ/m

màu các loại: 34.000 đ/m

số lượng 1.000 m trở lên

độ cầm màu giặt cấp 4

Đối tác khách hàng