vải mộc cotton
Gọi cho chúng tôi ngay nếu bạn cần
(+84) 988 579 550;0913603244
vuvandangphuongnam@yahoo.com.vn

Dịch vụ

Sản phẩm nổi bật

Chi tiết - Hình ảnh

  • vải mộc cotton
  • Mã sản phẩm: vải mộc cotton
  • Giá bán: Liên hệ

Công ty tnhh tm vũ phương nam
Chuyên bán vải mộc các loại ( grey fabric ) với giá cả phải chăng

CÁC LOẠI VẢI SAU:
65*60/CD20*CD30 khổ 153 cm
65*62/CD20*CD30 khổ 172 cm
72*54/CM50*CM50 kh 130 cm
72*54/CM50*CM50 kh 165 cm
90*90/CM50*CM50 kh 125 cm
90*90/CM50*CM50 kh 165 cm
TWILL 2/1 100*64/CD30*CD30 kh 174 cm

TWILL 2/1 115*80/CD40*CD40 kh 174 cm
TWILL 2/1 120*60/CD40*CD30 kh 174 cm
CHEO 2/1 130*80/CM40*CM40 kh 174 cm
CHEO 2/1 148*100/CM40*CM40 kh 160 cm
VSC 102*70/CM40*CM40 kh 125 cm
VSC 102*70/CM40*CM40  kh160 cm
VSC 102*70/CM40*CM40 kh 165 cm
VSC 130*72/CM40*CM40 kh 160 cm
POPELELA 100*62/CM40*CM40+40D kh 160  cm
98*48/ CD20*CD20 kh 160  cm
BATIS 68*68/CD30*CD30 kh 160 cm
SUITING 60*60/CD20*CD20 kh 160 cm
GBD 108*58/CD20*CD20 kh 160 cm

Đối tác khách hàng